Jak nakupovat

Jak nakupovat
Nakupování je velmi snadné a pohodlné. Internetové obchody http://www.pasove-pily.eu/, www.pilove-pasy.cz, http://www.brusky.eu/ a http://www.vrtacky.com/mají podobnou strukturu jako obchod kamenný - s výhodou rychlého a snadného hledání v sortimentu. Hlavní přístup k výrobkům je tvořen levým navigačním pruhem, u kterého se nabízí možnost volby zobrazení pilového pásu, či jiného produktu podle účelu nebo varianty. V každém kategorii, např. pilové pásy na kov nebo vykružovací vrtáky naleznete jednotlivé vytříděné položky. Klikáním na odkazy se propracujte až k požadovanému produktu, nebo použijte vyhledávač - pomocí kterého snadno vyhledáte požadovaný produkt podle jeho názvu nebo kódu.


Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, klikněte na tlačítko Koupit". Pilový pás nebo jiné zboží se přesune do tzv."košíku". Informace o Vašem nákupu se zobrazují v pravé části hlavičky stránky. Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami jakožto i nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.
Doporučujeme se při každém nákupu zboží vždy předem přihlásit - předejdete tak ztrátám obsahu košíku při případném restartu svého internetového prohlížeče. Veškeré objednávky jsou závazné. Zrušit objednávku je možné e-mailem info@pasove-pily.eu. Proto si prosím pečlivě zkontrolujte správnost všech uvedených údajů v objednávce. Po objednání je obratem zasláno potvrzení objednávky na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Objednávky mohou být ověřovány také telefonicky. 
Reklamační řád - pásová pila, či jiné zboží
1. Reklamace: Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele tohoto internetového obchodu. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu.
Neprodleně po obdržení zásilky zkontrolujte její úplnost. Pokud zjistíte závadu na dodaném zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, laskavě nás kontaktujte písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky, či na mail info@pasove-pily.eu. Naši zaměstnanci s Vámi reklamaci okamžitě projednají. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku. 
2. Místo uplatnění reklamace: Reklamaci vady na zakoupeném a dodaném zboží uplatňuje kupující v reklamačním oddělení firmy provozovatele internetového obchodu. Jde-li však o zboží, které je třeba dle záručního listu reklamovat v autorizovaném servisním středisku značky, uplatní kupující právo na opravu věci u tohoto servisu. Pro uznání záruční opravy v autorizovaném servisu je nutné doložit vadný výrobek s přesným popisem závady, řádně vyplněný a potvrzený záruční list od výrobce zařízení a doklad o nákupu software. Nevyplněný záruční list je neplatný! 
3. Způsob uplatnění reklamace: Reklamujete-li výrobek s vlastním servisem (viz záruční list výrobku), je vždy nejrychlejším způsobem zaslání vadného výrobku přímo do servisu!! V ostatních případech vadné zboží zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury na adresu našeho zákaznického centra.
Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu prostřednictvím České pošty - běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, DPD a pod.). Pokud zašlete reklamaci dobírkou nebude tato zásilka přijata! Doporučujeme zboží pojistit a dobře zabalit, případné poškození či ztrátu při přepravě byste museli s poštou či zásilkovou službou řešit Vy jako odesilatelé zásilky a zboží by nebylo přijato do reklamace! 
Pro uplatnění reklamace je třeba: 
1. doložit doklad o nákupu zboží
2. záruční list reklamovaného zboží (pokud byl tento ke zboží přiložen)
3. vyhovující obal (pokud možno originální) 
4. přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje) 

Záruční oprava

Kupující má právo, aby vada na zboží v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace pásové pily, či jiného zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší. 

Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací. 

Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí zboží do reklamace, nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Pásová pila, či jiné zboží v reklamaci - reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme - ať už osobně nebo poštovním balíkem). Technik může vždy, namísto odstranění vady, vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat). Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru zákazníkem, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle firmy od zákazníka. Ten je o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem. 

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované neoprávněné reklamace bude účtován poplatek 300 Kč, za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady! 

Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně Vám budou na Váš bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží vám bude na naše náklady zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu. 

Placená oprava: Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby, nebo byla-li vada způsobena zákazníkem, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude zákazník obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude zákazníkovi sdělena předem telefonicky, nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné.

Kupující má právo, aby vada na zboží v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.  
Závěrečné ustanovení 

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. března 2007 a platí na území České republiky. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku, zákazník je povinen se s ním seznámit a nákupem zboží s ním souhlasí a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
Dodací podmínky objednaného zboží
Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí pouze před tím, než je zboží odesláno. V jiném případě může provozovatel požadovat úhradu vzniklých nákladů. Provozovatel může objednávku zrušit pouze v případě, že se pásová pila či jiné zboží již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky vás provozovatel kontaktuje a navrhne řešení. Obvykle je doporučeno náhradní zboží nebo finanční vyrovnání - vrácení peněz, nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet.
Způsob dopravy:
1) General Parcel – přepravní služba
2) Zajišťuje e-shop

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ: Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
 
Přečtěte si prosím Reklamační řád. 
PROHLÍDKA ZBOŽÍ a SÉRIOVÁ ČÍSLA: Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče, podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne, nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu. 
Ochrana osobních dat
 
KARAS pily s.r.o., provozovatel elektronických obchodů http://www.pasove-pily.eu/, www.pilove-pasy.cz, http://www.brusky.eu/ a http://www.vrtacky.com/ si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Prodejce prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.
Prodejce při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje, ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém, nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.
Neregistrovaní uživatelé
Příchodem na stránku se některé informace, jako například odkazující stránka nebo Vaše IP adresa, země, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na našich stránkách.
Pro využití některých speciálních produktů, služeb, nebo pro účast v soutěžích může Prodejce požadovat poskytnutí informací v on-line dotaznících. Také Vám může nabízet účast v průzkumu, nebo jiných on-line aktivitách. Poskytnutí informací v on-line dotaznících je vždy dobrovolné, tzn. nemusíte tyto informace poskytnout. V takovém případě se však některé produkty a služby stávají pro Vás nedostupné.
Registrovaní uživatelé
Vzhledem k tomu, že společnost je vázána závazky vyplývajícími ze smluvních vztahů s jejími partnery, stejně jako s některými technickými omezeními vyplývajících z charakteru nabízených služeb a produktů, jsou nadstandardní služby a funkce na webových stánkách http://www.pasove-pily.eu/, www.pilove-pasy.cz, http://www.brusky.eu/ a http://www.vrtacky.com/ dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři na http://www.pasove-pily.eu/, www.pilove-pasy.cz, http://www.brusky.eu/ a http://www.vrtacky.com/. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky s výjimkou povinnosti respektovat obchodní podmínky společnosti a pravidla pro manipulaci s materiály chráněnými autorskými zákony. Registrovaný uživatel poskytuje společnosti také své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, především své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a další doplňující údaje. Pro shromažďování a zpracování takových údajů vyžaduje zákon souhlas osoby, která tyto údaje o sobě poskytuje, proto je udělení tohoto souhlasu společnosti nevyhnutelnou podmínkou pro dokončení registrace. Souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů ve smyslu uvedeného zákona dává osoba společnosti bez omezení rozsahu, a to na dobu neurčitou. Souhlas může osoba kdykoliv odvolat. Společnost je v takovém případě povinna nakládat se všemi zpracovanými osobními údaji podle znění uvedeného zákona. Odvoláním souhlasu však ztrácíte přístup k nadstandardním službám. Souhlas uděluje osoba společnosti k obchodním a marketingovým účelům a to na neomezenou dobu.
Použití informací
Požadované informace obsahují kontaktní údaje (jméno, příjmení a dodací adresu) a demografické údaje (pohlaví, věk, pozice ve firmě). Kontaktní údaje jsou používány k zasílání nejnovějších materiálů a katalogů. Ostatní informace z registrace jsou používány na tvorbu personalizovaného obsahu a služeb na stránce. Prodejce také profiluje Vaše aktivity na stránce, z důvodu nastavení Vašeho osobního účtu a přizpůsobení služeb a nabídek Vašim požadavkům a zájmům. Pro lepší pochopení všeobecných potřeb návštěvníků stránky, může prodejce také profilovat data v souhrnné formě. Například, prodejce může vytvořit seznam nejpoužívanějších vyhledávacích frází tak, že shrne základní vyhledávací fráze od individuálních uživatelů. Shromáždená data jsou anonymní a neobsahují žádné osobní informace, které by mohly identifikovat uživatele.
Newsletter
Požádáním o zasílání newsletteru poskytujete Vaši e-mail adresu. Prodejce využije Vaši e-mail adresu výhradně pro účely zasílání informací o svých službách, nabídkách a speciálních výhodách.
E-mail
Prodejce neprodává ani neposkytuje seznam e-mailů třetím osobám. Prodejce Vám může poslat e-mailem oznámení o Vaší poslední objednávce, nebo o našich speciálních nabídkách a speciálních výhodách. Tyto informace budou odeslány na e-mail, který je uveden ve Vašem registračním formuláři.
Odhlášení
Jako registrovaný uživatel dostáváte propagační materiály společnosti prodejce. Pokud si je nepřejete posílat, odznačte prosím příslušnou volbu. Pokud jste si materiály neodhlásili v registračním formuláři a později jste se rozhodli, že si je nepřejete zasílat, můžete je kdykoliv odhlásit odznačením příslušného políčka v sekci „Můj účet“. Od této chvíle už nebudete dostávat další propagační materiály. Pokud však v budoucnosti budete naše materiály opět potřebovat, můžete si jejich zasílání opět obnovit v sekci „Můj účet“.
Kontrola, aktualizace nebo oprava Vašich údajů
Pokud si přejete překontrolovat, nebo aktualizovat údaje, které jste zadali při registraci, můžete tak učinit v sekci „Můj účet“ na stránce.
Děti
Děti (osoby do 18 let) nejsou oprávněny používat tuto stránku bez dozoru a žádáme je, aby se neregistrovaly ani neudávaly své osobní informace. Používáním této stránky bez dohledu a nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu garantujete, že máte 18 a více let.
Linky na jiné stránky
Stránky, na které odkazuje stránka http://www.pasove-pily.eu/, www.pilove-pasy.cz, http://www.brusky.eu/ a http://www.vrtacky.com/ mohou mít rozdílné podmínky zpracování osobních údajů, jako jsou tyto. Prodejce nepřebírá zodpovědnost za podmínky na jiných stránkách a doporučuje Vám vždy se s nimi seznámit na konkrétní stránce.
Změny v podmínkách zpracování osobních údajů
Prodejce si vyhrazuje právo na změnu podmínek zpracování osobních údajů. O změnách Vás budeme samozřejmě informovat. Doporučujeme Vám překontrolovat tyto podmínky kdykoliv, při návštěvě naší stránky, aby jste si byli jisti, jakým způsobem pracujeme s Vašimi osobními údaji.
Nově zajiš'ťujeme splátkový prodej ESSOX.
Kontaktovat nás můžete:
Tel.: +420 605 277 628
Email: info@pasove-pily.eu
Skype: jiri.karas
Způsob platby:
- bankovní převod, dobírka, hotově, na fakturu, složenka
On-line platby:
- Pay Pal, Master Card, Maestro, VISA, VISA electron
Úvěrové platby:
OK karta, Yes karta
Služby:
Možnost sjednat montáž, Odvoz starého spotřebiče, Výkup na protiúčet
Pokud máte jakékoli otázky týkající se podmínek zpracování Vašich údajů nebo otázky, které se týkají osobních informací, které jste poskytli na http://www.pasove-pily.eu/, www.pilove-pasy.cz, http://www.brusky.eu/ a http://www.vrtacky.com/ prosím, kontaktujte naše oddělení péče o zákazníky prostřednictvím e-mailu info@pasove-pily.eu.
© Copyright 2007 KARAS pily s.r.o. Všechny práva vyhrazena. Smlouva o zpracování osobních údajů.
 
KARAS pily s.r.o.
Plzeňská 185
338 05 Mýto
DIČ: CZ26370514
IČ: 26370514